Wednesday, March 3, 2010

Laal Ghuri Neel Ghuri


Laal ghuri Neel ghuri edikey sheydikey
Laal ghuri jaabey tumi chaibey jeydikey
Neel ghuri beyadob shunbena kotha
Akashey gNotta khabey debey mone bYatha
Laal-ghuri hashi mukh Neel ghuri gomra
Ghurir shutaye dYakho nachhey mon-bhomra


Laal ghuri roddur jhholmoley hashi
Neel ghuri methhoshur rakhaliya bNashi
Laal ghuri gola chherey gaan gaye khub
Neel ghuri shurjyer shathey dYay duub
Laal ghuri regey geley bhaoyonok hoy
Hothhat khepiye diley bakideri bhoy


Neel ghuri obhimaan akasher megh
Laal ghuri Old Monk aaro tin peg
Neel ghuri chaye shudhu urey jetey eka
Bhabey bujhhi megheder shathey hobey dYakha
Laal ghuri bhalobashey shuto aar manja
Chharbey na pichhutaan hok jhhor-jhhonjhha


Bhabley obak hobey ora dui bondhu
Pashapashi urey choley bhabo-nodii-shindhu
Taarader shathe ora lukochuri khYale
Ramdhonu eley ora shukhey pakha mYale
Oder matiye toley paaglatey haoa
Haoar pithhetey chepey digbaji khaoa


Ekshathey bNak nYay akasher koley
Pakhider pakhnaye alpona doley
Aye aye aye boley daak dYay chNad
Bhishon jowar hoye bhengey debey bNadh
Akashey noksha dekhey praney jagey furti
Aha ki ba aporup monohoro-murti!


Laal boley, “Chol mora urey jai ojanar deshey
“Desh ghurey phirey ashi chilchhadey sheshey”

Neel boley, “Orey Laal, tui baro hNada
Amader manja toh lataiyei bNadha”

Laal boley, “Bhoy hoy hariye jabo”

Neel boley “Haranidhi kuriye pabo”


Ekdin hoytoba shuto jaabey chhNirey
Jhhikimiki jwolbey na Manik aar Hirey
Sheydin ashbey jobey ashuk nahoy
Nouko bhashbey jobey bhashuk nahoy
Kobey ki hobey ta bhebey din toh choley na
Ekdin nibhbey boley deep ki jwoley na?


Jiiboner thorey thorey etota anondo
Thakto jodi rey bhai, hoto ki ta mondo?
Achhey achhey shob achhey ekhanei achhey
Bhitorey boichhey srot jao taar kachhey
Ekdin mon bhorey shukh ke daako
Dekey bolo, “bhalo thako, aar bhalo rakho”

No comments: