Tuesday, May 25, 2010

Kritodash

Ekhaneo bonbhojon hoy
Odbhut ayojoney
Goponiyo proyojoney

Ekhane ekhono onek manush ashey
Onek gaan, pakhi
Shob kichhu nibhey geley
Megh-shNidur, sMriti bidhur
Machhranga, eka eka tiirey

Kakhono ki takiyechho phirey?

Noditey jol nei, phatol,
teshta, jYotsna,
shikorey adim pokader basha,
Artonaad
Prarthona
Manusher gham
Manusher dhheu
shYaola-deoal-jolchhobi
Bonyo-dhunki-nartoki
Madoley matal bol
Utshob, kalorol
Shaboley morchey
Brishti porchhey
Notun bon-srijoney
Klibotwye, shammohoney…..

BYatha dhekey rakho, dana dao
Gaan dao,
Dukkho dao, shukh dao
shobuj,
Shobuj dao

Bhikkha chaitey amio bhalobashi
Esho, nijeder bhikkha korey ni

Taarpor notun deshey jaabo

No comments: