Saturday, September 25, 2010

Onek Neech-e Ghor Bari

Bikel obdhi tinronga shikarir chokh

Ekhaney amake bolchhey, amra mithye

Bikel goraley obujhh boroph jodi srot hotey kokhono srot brishti nibhriti-jal-e

Jodi aro du’tin-te ektana bol dekhi moho kakey boley?!

Bol dekhi ami chhNirechhi ki na ei udom naach tobey bol ekadoshii elochul!Mone hoy bhul bujhhey ei pothey tao phirey chai ekhaney okhaney

Shiblingo phona tulechhey, choturdikey shobdo-bhedii chhayaAmi phona tulbo, choturdikey tomar oporichchhonnota…..


No comments: