Tuesday, July 13, 2010

English aar Bangla

Ekjon-er alonkaar achhey, onyojon-er nei
Ekjon ahonkaari, onyojon udashii
Ekjon Bypass-er alo, onyojon ShNaotali madol

Ekjon cabaret nachey, onyojon khYamta

Ekjon purnima, onyojon omaboshya
Ekjoner onek bondhu, onyojon eka


Ekjon mohinii Park Street e Hiramon-tota-r rakto hoye hashey

Onyojon hotash Dharmotollar mor-ey bYakul hoye dukrey kNadey

Kintu,


Kintu du’jon-ei amake akasher khub kachha-kachhi niye jaye

3 comments:

Quintessence Of Illusion said...

well ami exactly bhujte parchi na tui ki convey korte cheyechis but liked it.....

Quintessence Of Illusion said...

well ami exacctly bhujte parchi na tui ki convey korte chaichis but liked it

atindriyo said...

it's alcohol. English, aaar Bangla :)

got it?

akasher khub kachhakachhi niye jaye