Monday, June 28, 2010

Shesher Sheydin

Shwapno niye bhaloi chhilam rupkothader deshey
Shotyi elo, shunyo hoye, muchrey dilo sheshey
Shwapno niye bhaloi chhilam rupkothader deshey


Bhitorey bahirey jol daag rekehey jaye
Shonkrantir raatey, phooler malaye
Bhitorey bahirey jol daag rekhey jaye

Baki shob pichhutaan mithye bujhhi?
Uraye puraye shudhu taharei khNuji
Baki shob pichhutaan mithye bujhhi?

Shwapno gulo shotyi toh noy, kshonik shukher bhrom
Tomra bujhhi bhorer kheya-e, ami-i bYatikrom
Shwapno gulo shotyi toh noy, kshonik shukher bhrom

Eikhanetei thamtey hobey, aar egono noy
Hothhat bujhhi joriye dhorey hariye jaoar bhoy
Eikhanetei thamtey hobey, aar egono noy

No comments: